فرنیش درب لابی ورودی و درب پیوت

The main entrance doors are one of the most important main effects of the project and the facade of the building, which leaves the first and most lasting impression on the viewer. Ana Safe Group offers you the perfect combination of beauty and performance according to your project style and needs.
This section includes all modern and classic wood lobby entrance doors, peyote and anti-theft doors for apartments and villas, which can be produced with a variety of colors and natural wood finishes.

دربهای ورودی اصلی یکی از مهمترین جلوه های اصلی پروژه و نمای ساختمان می باشد که اولین و ماندگار ترین تاثیر را در چشم بیننده می گذارد. گروه آناسیف با توجه به سبک پروژه و نیازهای شما ترکیب عالی از زیبایی و عملکرد را به شما هدیه می دهد.
این بخش شامل دربهای ورودی لابی تمام چوب مدرن و کلاسیک ، پیوت و ضدسرقت برای آپارتمان و ویلا می باشد که با انواع رنگها و روکشهای طبیعی چوب قابل تولید می باشد.